กติกาการประกวดคลิปวิดีโอ “25 ปีกับบิ๊กซี”

กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ในหัวข้อ “25 ปีกับบิ๊กซี” ผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท

บิ๊กซี ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้า ให้บริการด้านสินค้าและบริการคู่สังคมไทยมากว่า 25 ปี ด้วยความผูกพันกับลูกค้า ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพทั่วประเทศ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วมรวมถึงเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในรูปแบบกิจกรรมที่ลูกค้าจะสามารถสื่อสาร บอกเล่าทุกเรื่องราว ทุกความรู้สึก ที่มีต่อบิ๊กซีมาตลอด 25 ปีเสมือนหนึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่เติบโตไปด้วยกัน บิ๊กซี เปิดรับทุกความรู้สึกของคุณในโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ให้ลูกค้าสามารถถ่ายทอดหรือนำเสนอทุกเรื่องราว ทุกความรู้สึก ทุกความคิดเห็นและทุกประสบการณ์ที่มีต่อบิ๊กซี ผู้ชนะเลิศรับเงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์
2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
3. รางวัล
4. กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
5. ระยะเวลากิจกรรม
6. การมีส่วนร่วมของผู้ชม

7. เกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็น 2 รอบ

7.1 คัดเลือกรอบแรกจากคะแนนที่ได้รับการกด Like มากที่สุด
  1. คัด 25 คลิปวิดีโอที่มีคะแนนจากยอด Like สูงสุด ผ่าน youtube channel big c shopping center นับยอด Like ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.
  2. ประกาศผล 25 คลิปวิดีโอที่มียอด Like สูงสุดเพื่อเข้ารอบตัดสินโดยคณะกรรมการ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ทาง www.bigc25yearsclip.com และ facebook page BigCBigService
  3. หากยอด Like เท่ากัน บิ๊กซีจะถือเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนเป็นผู้ชนะ
7.2 รอบตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.3 คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 สายงานดังนี้
7.4 เกณฑ์การตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.5 การประกาศผู้ได้รับรางวัลรอบสุดท้าย

หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมที่ส่งผลงานเข้ามาหลายชิ้น หากมีผลงานเข้ารอบสุดท้ายมากกว่า 1 ชิ้นงาน บิ๊กซี ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดให้ผู้เข้าประกวดผลงานนั้นๆ เพียงรางวัลเดียว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ callcentertrans@bigc.co.th หรือ Facebook : BigCBigService